Висша мъдрост, висш покой. 6

 

„Два живота”, т.2:

Необходимо ти е, дъще моя, не да плачеш, не да ти изтича кръвта. А да си спомниш как обеща пред вечния огън да носиш утеха и помощ на хората. Какъв е смисълът да седиш и да плачеш? Нима неизбежното няма да се случи, защото ти плачеш? В кого баща ти може да намери сила и отдих сега? Сега, когато му предстои да промени формата на живота си. Ти си свикнала да наричаш тази промяна смърт. Но няма смърт, има го предразсъдъка ти. Вече ти казах: докато живееш, не губи нито миг в безделие. Стреми се да твориш със сърцето си. А в сълзите няма място за творящата сила. За каквото и да плаче човек, той плаче за себе си. А висшата форма на човешката любов е действието, енергията. Само онзи, който проявява мъжество, преминава във висшия път на благородството и самоотвержеността. И само от такова безстрашно сърце се нуждае животът.

В живота няма мигове на спиране. Той е вечно движение, вечен стремеж напред. И само мъжественият се движи в крак с него. Ако и по-нататък ще оплакваш всеки неочакван – неочакван само заради твоето невежество – удар на съдбата, ти нямаш нужда да живееш край мен. Ти искаш да споделиш живота ми. Това е живот на самоотвержения труд. В този живот вървят, редувайки се, победи, разочарования, скърби и радости. Но в него няма място за унинието.

Ако всички бащи така защитаваха децата си от злото, както вие правехте това цял живот, приятелю мой, щеше да е по-лесно да се живее на света и хората щяха да страдат по-малко. Във вашето семейство не е имало несправедливост към Джени. Тя незаслужено бе поставена от майка си на пиедестал, а вие я сваляхте оттам всеки път, когато можехте. Вие ѝ внушавахте човешки чувства и интерес към общия живот не с думи, а със собствения си пример. Вашата борба не ѝ позволяваше да потъне окончателно в пошлостта. Но аз вече неведнъж ви казах: нито бащата, нито майката няма да отъпчат на децата си пътека в живота. Какъв е смисълът сега да си разкъсвате сърцето от скръб за онзи живот, който Джени сама си е избрала? Дайте си сметка: всичко ли сте направили, за да ѝ покажете, че човек има два пътя и духовният път е равностоен на физическия път? Дайте си сметка за всичко, което сте направили, за да ѝ покажете, че животът не е порив на страстите, не е полети в красотата и падения в бездната. Вие ѝ доказахте, че на земята трудът в обикновения делничен ден – това именно е животът и неговият смисъл. Следователно вие сте ѝ дали всички патерици, всички подпори, всички средства, за да проумее, че животът е в самия човек, в добротата му и простичкия процес на творчеството му. Вие направихте всичко за тази душа, която приехте от Единния Живот, за да я закриляте. А как тази душа – в съчетанието на своите кармични пътища и сили – върви през деня си, ще приеме ли или не вашите ръководни нишки – това не зависи от вас.

Всичко, което хората са свикнали да наричат чудеса, чудотворни срещи или спасения – всичко е само собствено творчество в цяла редица вековни въплъщения и труд. Човек има толкова малко време за всяко земно въплъщение! Ако запазваш здравия си разум на земята, ако знаеш колко скоротечни са променящите ѝ се форми, няма възможност да губиш мигове в пустота, в липса на творчество на сърцето, в дреболиите на бита и предразсъдъците му.

Не трябва да се живее и да се чака със суеверната представа, че някакво провидение самò ще се погрижи за решаването на съдбата на човека и ще завие руля на живота му в една или друга посока. А човекът само ще събира зърната на падащото му от небето милосърдие. Цялото милосърдие, което може да влезе в съдбата на човека, е неговият собствен труд. Неговият труд през вековете, трудът в единение с големите и малките хора, трудът на любовта и благородството.

Честта на човека, неговата честност, доброта и красота, които той е пробудил и поднесъл в сърцето на всеки срещнат, а не е чакал някой да ги донесе на него – ето вековния труд на човешкия път, пътя на живото небе и живата земя. Човекът не трябва да отлита в далечното небе, за да поеме там глътка красота и да отдъхне от мръсотията на земята. А на мръсната, потна и печална земя той трябва да пролее капка от своята творческа доброжелателност. И тогава в неговия труд на земята непременно ще слезе Мъдростта на живото небе и той ще чуе зова му.

Онзи, който е донесъл на земята късче от своята песен на тържествуващата любов, който от обагреното си от страдание сърце е благословил своя ден, той ще навлезе в нова атмосфера на сили и знания, където ясно ще види, че няма чудеса, а има само една или друга степен на знание.

Сърдечните и весели старци така обичаха дъщеря си, че в сърцата си вече не отделяха капитана от нея. При цялата им култура те не разбираха, че епохите на техния живот и на живота на капитана и Лиза са съвършено различни, че бащите и децата само тогава могат да бъдат в пълна хармония, когато бащите живеят своя собствен пълноценен живот, а не се опитват да запълнят с живота на децата си отсъствието на собствен интерес към живота.

Земята е свят на действените форми, свят на труда. Тук всеки човек трябва така да изучава своя урок на деня, че да не изисква нещо от хората, а да им носи своята помощ. Вие бяхте майка, която цял живот помагаше на сина си. Бяхте твърде снизходителна, не упреквахте сина си за мързела, невнимателността, невъздържаността и егоизма. Струваше ви се, че животът сам ще го научи на великото изкуство на самообладанието. Не бяхте права за това. Но то е второстепенен въпрос в сравнение с всичко онова, което трябва да разберете и решите сега. Няма чудеса. Всичко, което изглежда чудо за един, е най-обикновено знание за друг. На мен, както и на мнозина други, ми се удаде да отида в знанията си по-напред от хората, чиито мисли и сърца не бяха така търсещи. Сега не мога да ви кажа особено много от онова, което е достъпно за мен. Но и това не много ще ви се стори чудо.

Човек живее в земна форма не веднъж и не сто пъти, а толкова, колкото изисква вечната му еволюция към вечното и непрестанното съвършенство. Този път при всеки е свой, особен, индивидуално неповторим. […] На въпроса: можеш ли да върнеш на човек онзи дълг от любов и грижи, с който си останал пред него навеки, както казват хората, ако смъртта е разделила този човек от теб? Вече ви казах, че човек живее много пъти. Съществуват такива особено възвишени души, над които се рее и любовта, и помощта, и грижите на такъв голям кръг хора – невидими за хората от земята –помощници, – които им създават, предварително отчитайки всички възможности за най-добри условия за развитието им, нов път на земята, готвейки им от по-рано място за въплъщение. Ако духът на човека е чист, велик и самоотвержен, нужен на земята като помощ и мъдрост, то онези негови приятели, които религията нарича светци и ангели, а ние наричаме владетели на кармата и невидими помощници, му подбират семейство, където той да се въплъти.

Изкуството ще ви помогне да възпитате децата си. То ще им бъде втора майка. Не вярвайте на онези, които ще ви говорят, че изкуството и семейството са несъвместими. Трябва не да делите любовта си между семейството и изкуството, а да ги сливате в едно, отразявайки в себе си цялата вселена като единна вечна Любов, в която семейството и трудът за него, общественият труд и изкуството с неговия труд – всичко е само аспекти на тази Единна Любов, живееща в нас. Свирете. Свирете навред и навсякъде, колкото се може повече. Свирете на големи тълпи народ, като се отърсите от предразсъдъка: „Ще свиря само в зали.” И свирете винаги даром, давайки всички пари от песните ви на бедняците.

Знам, че Лиза е избухлива и неустойчива, раздразнителна и взискателна. Но знам и това, че там, където живее истинският талант, там живее и огромна трудоспособност. Тя ще се научи да се владее, защото ще се научи да се изкачва на върха на вдъхновението. Неорганизираното, неустойчивото същество никога не може да носи у себе си истински талант. Или пък то трябва да умре рано, тъй като геният ще разруши всеки, който не може да постигне пълно самообладание и да стане достоен – в хармония – за своя дар. Ако на Лиза е съдено да живее във високото изкуство, тя ще се научи на самообладание. А аз ще бъда щастлива да бъда нейният пробен камък на любовта в усилията ѝ да победи себе си. Като ви познавам – това е толкова лесно.

Ако искаш да вървиш по-близо до мен, ти трябва да не ги съдиш, да не се огорчаваш от съдбата им, да не страдаш лично за себе си, тоест да не възприемаш лично съдбата им. А трябва да помниш, че всеки е живял, живее и ще живее само така, както е могъл да разбере живота, както е могъл да усети него, живия, в себе си и както е могъл да отвори сърцето си за творчество в него поне за един негов аспект. Никого не можеш да издигнеш на по-високо стъпало. Можеш да предоставиш на всеки само възможности да се издига по-високо, служейки му за жив пример. Но ако не намери в самия себе си любов – той няма да разбере и срещата с висшето същество, и ще се жалва, че не са му дали достатъчно любов и внимание, въпреки че сам стои край тях и не вижда протегнатите му ръце. Той не разбира и това, че той не е могъл да види заради неустойчивостта и замърсеността на сърцето си подаваната му любовна помощ. Оттук недоволството, упреците и оплакванията му. Един от примерите на такъв живот ще мине сега пред теб.

Ако майката не притежава такт, никога няма да построи здрав мост от своето сърце към нито един човек, особено пък към децата си. Колкото и любвеобилна да сте били, нетактичният човек не е възможно да намери път към единението в красотата. Пасторът се трудеше цял живот, за да можете да въведете в живота тази малка думичка: „такт”. Има старци, на които се дава специално дълголетие, за да разберат това свойство на Любовта, за да се научат да различават в насрещния неговия момент на духовна зрялост, а не да се натрапват на хората със своите разбирания, спорове, жалби и нравоучения, смятайки, че щом на тях нещо им се струва такова – значи то е такова в действителност и трябва да летят и да изсипват от тенджерата си всичко, което ври там. Обмисляйте всяка дума. Винаги различавайте всичко онова, което ви заобикаля, и помнете твърдо, че има положения, когато най-добре е да се мълчи. Привидната външна инертност на човека, видима за всички, често бива най-активна помощ за онзи, който се оплаква тъкмо от вашата инертност. В мълчанието човек строи в себе си крепост на мира и любовта, около която се събира високата стена на невидими защитници. Всички невидими защитници виждат образа на страдащия, когото човекът носи в своята крепост, и нито един от тях няма да остави страдалеца, за когото молите, без помощта, която е по силите им. А онези хора, които бягат през деня в хаоса на страстите си и припряно, суетно, с външна енергия носят на всички мнима помощ, те стоят на място в смисъл на истинска помощ за хората и им носят дори вреда вместо полза. Понеже истинската помощ е мъжество, може би понякога и сурова дума, а съвсем не погалване по главицата на сълзливия човек. И за да имаме силата да проявим това мъжество и да го излеем в пътя на ближния, трябва да израснем в своя дух, в своето безстрашие и такт.

Споделете

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Joomla Templates - by Joomlage.com